جشن تکلیف
برگزاری مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان اداره کل فرودگاه‌های استان اردبیل 25 اسفند 1399

برگزاری مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان اداره کل فرودگاه‌های استان اردبیل

مراسم جشن تکليف فرزندان کارکنان و تقدير از فعالان نماز اداره کل فرودگاه های استان اردبیل برگزار شد.