جلسه دادگاه
تاکید رئیس کل دادگستری استان بر تداوم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در استان اردبیل 15 اردیبهشت 1401

تاکید رئیس کل دادگستری استان بر تداوم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در استان اردبیل

نشست هم اندیشی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور و اعضای قرارگاه استانی با رئیس کل دادگستری استان اردبیل

جلسه دادگاه پوری حسینی در مورد کشت و صنعت برگزار شد 12 آذر 1399

جلسه دادگاه پوری حسینی در مورد کشت و صنعت برگزار شد

بلالی گفت: مشخص نیست سود سهام شرکت کشت و صنعت مغان در سنوات قبل از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده است.