جلسه مجمع امور صنفی مخابرات
جلسه مجمع امور صنفی مخابرات منطقه اردبیل برگزار شد 04 مرداد 1400

جلسه مجمع امور صنفی مخابرات منطقه اردبیل برگزار شد

اولین جلسه مجمع امور صنفی مخابرات منطقه اردبیل در سالن اجتماعات با شرکت تعدادی از کارکنان برگزار شد.