حبیب فتحی | شیوا بیان
حبیب فتحی چگونه توانست رویش آرا داشته باشد؟ 02 اردیبهشت 1400
یادداشت؛

حبیب فتحی چگونه توانست رویش آرا داشته باشد؟

حبیب فتحی سال ۹۶ با کسب ۱۹۳۳۹ رای اعتماد از مردم اردبیل به عنوان چهارمین منتخب به عضویت شورای اسلامی شهر اردبیل در آمد اما او چگونه توانست در طول ۴ سال گذشته نه تنها ریزش آرا نداشته باشد بلکه با رویش آرا هم مواجه شود.