حکومت مردم بر مردم | شیوا بیان
شوراها نماد واقعی حکومت مردم بر مردم 05 فروردین 1400
یادداشت؛

شوراها نماد واقعی حکومت مردم بر مردم

یادداشت- مینا نهامین: شوراها نماد واقعی حکومت مردم بر مردم و تحقق بخشی از آرمان و اهداف رفیع و بلند انقلاب اسلامی هستند.