حیات وحش
تمساح سیستان یا تمساح تهران؟! 30 آذر 1399
نقدی بر نگاه متمایز رسانه‌ها بر دو موضوع یکسان؛

تمساح سیستان یا تمساح تهران؟!

یادداشت- اردبیل- تفاوت میان وجود تمساح پوزه کوتاه ایرانی در جنوب شرقی کشور و دست و پنجه نرم کردن هزاران نفر از هموطنان ما در روستاهای اطراف زیستگاه این تمساح با احتمال وجود همین گونه جانوری در چیتگر چه وجه تمایزی دارد که این یکی به مذاق رسانه‌ها خوش آمده اما آن یکی سوژه خوبی برای پوشش حداکثری نیست.