خانه هلال
توانمندسازی مردم از اهداف خانه‌های هلال است 09 مهر 1399
فرماندار بیله‌سوار :

توانمندسازی مردم از اهداف خانه‌های هلال است

شیوا بیان- فرماندار بیله سوار گفت: در زمینه مدیریت بحران باید همه مردم آموزش دیده و آمادگی خود را حفظ کنند.