خلبان
نوزدهم بهمن روز نیروی هوایی در تقویم ایرانی/یادی کنیم از خلبان شهید غفور جدی اردبیلی 08 فوریه 2022

نوزدهم بهمن روز نیروی هوایی در تقویم ایرانی/یادی کنیم از خلبان شهید غفور جدی اردبیلی

شهید خلبان غفور جدی اردبیلی متولد اردبیل بود و در جوانی به نیروی هوایی ایران پیوست و برای طی دوره‌های ارشد جنگنده اف چهار به آمریکا اعزام شد، در سال ۱۳۵۱ با خانم مرین نامیور که دختر یکی از خانواد‌های سرشناس و سناتور‌های آمریکایی بود، ازدواج کرد.