خیرین مدرسه ساز
مدارس خیّر ساز در روستاهای شمس آباد و آلوچه سبلان افتتاح شد 30 آبان 1400
با همت خیرین اتحادیه اغذیه فروشان تهران در سرعین:

مدارس خیّر ساز در روستاهای شمس آباد و آلوچه سبلان افتتاح شد

مدارس 2 کلاسه خیر ساز روستا های شمس آباد و آلوچه سبلان با مساحتی بالغ بر 180 متر مربع با حضور خیّرین، اعضای اتحادیه اغذیه فروشان تهران، مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

مدرسه‌سازی آغازی برای حرکت به سوی توسعه 06 آبان 1399
یادداشت؛

مدرسه‌سازی آغازی برای حرکت به سوی توسعه

شیوا بیان- توجه به آموزش صحیح، جامعه را از هبوط در ابعاد مختلف رهایی بخشیده، به عروج و تعالی منتهی می کند اما این مهم لوازم و بسترهایی را می طلبد که فراهم آوری آن ها، مقدمه ای بر تحقق رسیدن به باورهای آرمانی در حیطه  آموزشی است.