خیرین مسکن ساز
کلنگ زنی احداث ۵ واحد مسکونی برای نیازمندان با نام پنج تن آل عبا در بیله سوار 30 آبان 1399

کلنگ زنی احداث ۵ واحد مسکونی برای نیازمندان با نام پنج تن آل عبا در بیله سوار

اردبیل- مراسم کلنگ زنی احداث ۵ واحد مسکونی برای نیازمندان با نام پنج تن آل عبا(س) در جعفرآباد بیله‌سوار برگزار شد.