دامپزشکی اردبیل | شیوا بیان
افزایش کشتارگاه‌های صنعتی دام استان اردبیل به ۵ باب 06 اردیبهشت 1400
تا سه ماه آینده محقق می‌شود؛

افزایش کشتارگاه‌های صنعتی دام استان اردبیل به ۵ باب

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: با بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان سرعین تا سه ماه آینده مجموع کشتارگاه‌های صنعتی دام در استان به 5 باب افزایش می یابد.

در بعد فرهنگی و اجتماعی رویکرد شهرداری به سلامت عمومی جامعه است 14 مهر 1399
شهردار اردبیل:

در بعد فرهنگی و اجتماعی رویکرد شهرداری به سلامت عمومی جامعه است

شیوا بیان- شهردار اردبیل بر ضرروت اهمیت دامپزشکی در تأمین غذا سلامت عمومی جامعه تأکید کرد و گفت در بعد فرهنگی و اجتـماعـی رویکرد شهردار به سلامت عمومی جامعه است.