دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل | شیوا بیان
تجلیل از خادمان سلامت با حضور رئیس کل دادگستری استان 20 اردیبهشت 1400

تجلیل از خادمان سلامت با حضور رئیس کل دادگستری استان

به همت امور فرهنگی دادگستری استان مراسم تجلیل از خادمان سلامت با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاون منابع انسانی دادگستری و تعدادی از مسئولین استانی و شهرستانی در محل بیمارستان امام رضا( ع) اردبیل برگزار شد.