دشت مغان
ضرورت حمایت از حوزه کشاورزی بیله‌سوار 16 آبان 1399
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

ضرورت حمایت از حوزه کشاورزی بیله‌سوار

بیله‌سوار- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، حمایت از حوزه کشاورزی بیله‌سوار را موجب استمرار زنجیره حوزه صادرات کشور دانست.