رئیسی
آرامش سیاسی، رمز توسعه استان 10 فروردین 1401

آرامش سیاسی، رمز توسعه استان

با روی کار آمدن دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰ و معرفی حامد عاملی به عنوان استاندار جوان اردبیل، یکی از اساسی‌ترین مشکل پیش آمده در کشور و استان، همزمانی این واقعه با پایان دوره تصدی ۸ ساله اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در دولت و احساس نیاز به پوست اندازی مدیریتی است که ولع و حرص افراد برای رسیدن سریع به پست‌ها می‌تواند تبدیل به تنش در سطح استان شود

شماره جدید«۱۰۹۷» روزنامه سراسری ساوالان منتشر شد / پاستور در انتظار رئیسی 13 مرداد 1400

شماره جدید«۱۰۹۷» روزنامه سراسری ساوالان منتشر شد / پاستور در انتظار رئیسی

شماره جدید«1097» روزنامه سراسری ساوالان تنها روزنامه کشوری استان اردبیل امروز چهارشنبه 13 مرداد 1400 منتشر شد.