رادبیل
برگزاری مراسم نورافشانی امشب ساعت ۲۱ در ورودی دریاچه شورابیل/ راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی و موتوری در سراسر استان اردبیل 10 فوریه 2022

برگزاری مراسم نورافشانی امشب ساعت ۲۱ در ورودی دریاچه شورابیل/ راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی و موتوری در سراسر استان اردبیل

مراسم نورافشانی ساعت ۲۱ امشب در ورودی دریاچه شورابیل برگزار خواهد شد و بانگ الله اکبر ساعت ۲۱ امشب در آسمان استان طنین انداز خواهد شد.