راهدارای
بازدید و قدردانی فرماندار اردبیل از نیروهای راهداری 03 فروردین 1401

بازدید و قدردانی فرماندار اردبیل از نیروهای راهداری

فرماندار اردبیل از تلاشهای شبانه روزی راهداران در راستای تسهیل در امر عبور و مرور شهروندان قدردانی کرد.