رسول حاجی زاده
هنر برتر از گوهر آمد پدید 26 آذر 1399

هنر برتر از گوهر آمد پدید

اردبیل- در طول تاریخ هنر و هنرمند ایرانی همواره توانسته است در عرصه های بین المللی جولان داده و جایگاه ویژه ای داشته باشد چرا که هنر ایرانی - اسلامی در اندیشه های پرورش یافتگان دامان انقلاب اسلامی متجلی شده و در اوج قرار می گیرد.