رشید عبدالحسینی
شماره جدید نشریه صبح صادق منتشر شد 17 شهریور 1400

شماره جدید نشریه صبح صادق منتشر شد

اردبیل- شماره جدید نشریه صبح صادق منتشر شد.

شماره جدید نشریه شیوا اردبیل منتشر شد 12 شهریور 1400

شماره جدید نشریه شیوا اردبیل منتشر شد

شماره 22 نشریه شیوا اردبیل منتشر شد.

شماره جدید نشریه طلیعه اردبیل منتشر شد 12 شهریور 1400

شماره جدید نشریه طلیعه اردبیل منتشر شد

شماره 52 نشریه طلیعه اردبیل منتشر شد.

ایجاد فضای سالم انتخاباتی وظیفه‌ای سنگین بر دوش رسانه 12 خرداد 1400
یادداشت؛

ایجاد فضای سالم انتخاباتی وظیفه‌ای سنگین بر دوش رسانه

با شیوع کرونا امسال انتخابات رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و نامزدان انتخاباتی بیش از گذشته توجه خود را به سمت رسانه معطوف کرده‌اند که در اینجا ایجاد فضای سالم انتخاباتی وظیفه‌ای سنگین بر دوش اهالی رسانه است.

نمره 20 کووید 19 در گسترش فضای مجازی 19 مهر 1399
یادداشت؛

نمره 20 کووید 19 در گسترش فضای مجازی

شیوا بیان- شیوع کرونا بسیاری از معادلات جهان را برهم زد و اقتصاد بسیاری از مشاغل و صنعت‌ها را تضعیف کرد اما در این میان فضای‌مجازی و شبکه‌های اجتماعی با شیوع کرونا پر رونق‌تر شدند و منافعی به دست آوردند.