رضا شیرین زاده
جابجائی ۹۶۰ هزار نفر مسافر در استان اردبیل 11 دی 1399
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری استان اردبیل خبر داد:

جابجائی ۹۶۰ هزار نفر مسافر در استان اردبیل

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت: 960 هزار نفر مسافر توسط ناوگان عمومی مسافربری جابجا شده است.

صدور ۲۳ هزار برگ معاینه فنی در استان اردبیل 26 آذر 1399

صدور ۲۳ هزار برگ معاینه فنی در استان اردبیل

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیــل از صدور 23 هزارو 500 برگ معاینه فنی ناوگان سنگین در استان خبر داد.