رمز ارز | شیوا بیان
کشف ۳۹ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در شهرستان پارس آباد 04 اسفند 1399

کشف ۳۹ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در شهرستان پارس آباد

اردبیل- پارس آباد- مدیر برق پارس آباد از کشف ۳۹ دستگاه رمز ارز غیر مجاز خبر داد.