روابط عمومی برق استان اردبیل
کسب ۲ مقام توسط روابط عمومی توزیع برق اردبیل در جشنواره تولیدات کرونایی استان 17 آذر 1399

کسب ۲ مقام توسط روابط عمومی توزیع برق اردبیل در جشنواره تولیدات کرونایی استان

اردبیل- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از کسب ۲ مقام توسط روابط عمومی این شرکت در جشنواره تولیدات کرونایی روابط عمومی ادارات استان اردبیل خبر داد.