زلزله خراسان رضوی
مشهد لرزید 22 دی 1399

مشهد لرزید

خراسان رضوی- زلزله استان خراسان رضوی حوالی سفید سنگ را لرزاند.