ساخت و ساز غیرمجاز
اثرات مخرب ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی با ارجاء به ماده ۱۰۰ اصلاح نمی شود 25 شهریور 1400
عضو شورای شهر اردبیل:

اثرات مخرب ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی با ارجاء به ماده ۱۰۰ اصلاح نمی شود

عضو شورای شهر اردبیل گفت: برخی ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون مجوز که به امید فرار از عوارض و هزینه پروانه و نهایتا ارجاء به ماده 100 ساختمان خود را می سازند، باعث می شود تا معماری شهر از نظر نظم و زیبایی به هم بریزد و آخر سرهم شورا زیر سوال برود.

ممانعت از حدود ۵۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و تجاوز به حریم راه در استان اردبیل 14 دی 1399
معاون اداره کل راهداری اردبیل خبر داد:

ممانعت از حدود ۵۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و تجاوز به حریم راه در استان اردبیل

اردبیل- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: 491 مورد تجاوز به حریم راه و ساخت و سازغیرمجاز شناسایی، توقف و قلع و قمع شد.