سازمان برنامه و بودجه
جذب ۴۰۰ میلیارد ریال برای زیرساخت واحدهای صنعتی در استان اردبیل 27 اردیبهشت 1400
استاندار اردبیل خبر داد:

جذب ۴۰۰ میلیارد ریال برای زیرساخت واحدهای صنعتی در استان اردبیل

استاندار اردبیل گفت: موافقت لازم برای تامین و ابلاغ ۴۰۰ میلیارد ریال از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال مصوب سفر رئیس برنامه و بودجه به استان برای تامین زیرساخت های کارخانجات کامیون سازی، آرتا انرژی و واحد تولید کریستال در منطقه ویژه اقتصادی اخذ شد.