سربازان گمنام امام زمان
شهردار ارومیه دستگیر شد / انتقال شهردار به تهران برای ارائه توضیحات 22 دی 1399
از سوی سربازان گمنام امام زمان صورت گرفت؛

شهردار ارومیه دستگیر شد / انتقال شهردار به تهران برای ارائه توضیحات

ارومیه- ۲ عضو شورای شهر ارومیه از دستگیری شهردار ارو‌میه خبر دادند.