سید امیر سید شنوا
تجلیل شهردار اردبیل از رتبه اول رشته تجربی کنکور 99 01 مهر 1399

تجلیل شهردار اردبیل از رتبه اول رشته تجربی کنکور 99

شهردار اردبیل از سید امیر سید شنوا نفر اول کنکور تجربی در عمارت شهرداری اردبیل تجلیل و قدردانی کرد.