سید رضا علوی
شهرداری اردبیل پروژه‌ها را عقیم رها نکند /  قطعا اولویت کاری شورای ششم انتخاب شهردار اصلح خواهد بود 04 خرداد 1400
سید رضا علوی / کاندیدای ششمین دوره شورای شهر اردبیل:

شهرداری اردبیل پروژه‌ها را عقیم رها نکند / قطعا اولویت کاری شورای ششم انتخاب شهردار اصلح خواهد بود

کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: قطعا اولویت کاری شورای ششم در اردبیل انتخاب شهردار اصلح برای کهن شهر اردبیل خواهد بود تا بلکه پروژه های خاک خورده و قدیمی جان تازه ای بخود بگیرند و امیدواری و اعتماد مردم به مسوولین بیشتر شود.