سید عبدالله طباطبایی اردبیل
کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی 18 اردیبهشت 1400
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل:

کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی

دادستان مرکز استان اردبیل از کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی خبر داد.