سید عبداله طباطبایی
دستور معرفی پیمانکار  پروژه  پل قدس به بازپرس صادر شد 01 آذر 1400
از سوی دادستان مرکز اردبیل:

دستور معرفی پیمانکار پروژه پل قدس به بازپرس صادر شد

از سوی دادستان مرکز اردبیل دستور معرفی پیمانکار پروژه پل قدس به بازپرس صادر شد

هشدار دادستان مرکز اردبیل به مقصران تصادفات اخیر / مسئولین با انجام مصاحبه و فرافکنی از مسئولیت شانه خالی نکنند 25 شهریور 1400

هشدار دادستان مرکز اردبیل به مقصران تصادفات اخیر / مسئولین با انجام مصاحبه و فرافکنی از مسئولیت شانه خالی نکنند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: با متخلفین و مقصرین در هر سطح، رده و سمت برخورد می شود.