سید مصطفی جمشیدی
ناگورنو قره‌باغ؛ از تهدید جنگ تا فرصت بازسازی 13 دی 1399

ناگورنو قره‌باغ؛ از تهدید جنگ تا فرصت بازسازی

اردبیل- یادداشت- فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آخرین دهه قرن بیستم معادلات سیاسی-اجتماعی را در چهار گوشه جهان دستخوش تغییر کرد.