سیلوی قزل ارس مغان
سیلوی ۳۰ هزار تنی شرکت قزل ارس جعفرآباد مغان افتتاح شد 16 آبان 1399
با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس:

سیلوی ۳۰ هزار تنی شرکت قزل ارس جعفرآباد مغان افتتاح شد

بیله سوار- اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس سیلوی ۳۰ هزار تنی شرکت چند منظوره قزل ارس مغان (جعفرآبادمغان) را افتتاح کردند.