شاعران
اهدای بیش از ۸ هزار  جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی اردبیل در سال ۹۹ 01 خرداد 1400
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل:

اهدای بیش از ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی اردبیل در سال ۹۹

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل از اهدای حدود 8 هزار و 478 جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در سال 99 خبر داد.