شبکه گاز رسانی
اجرای بیش از ۱۳۸ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اردبیل طی سالجاری 17 آذر 1399

اجرای بیش از ۱۳۸ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اردبیل طی سالجاری

اردبیل- مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از اجرای بیش از 138 هزار و 330 متر شبکه گذاری گاز از ابتدای سال ۹۹ تاکنون در استان خبر داد.