شرکت برق اردبیل
جایزه ۲۰ میلیون تومانی به معرفی کنندگان اماکن استخراج رمز ارز دیجیتال / دانش آموزان  نهایی نگران قطعی برق در ساعات امتحانات نباشند 09 خرداد 1400

جایزه ۲۰ میلیون تومانی به معرفی کنندگان اماکن استخراج رمز ارز دیجیتال / دانش آموزان نهایی نگران قطعی برق در ساعات امتحانات نباشند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از اعطای تشویقی تا سقف 20 میلیون تومان برای معرفی کنندگان اماکن استخراج رمز ارز دیجیتال خبر داد.