شرکت شهرک های صنعتی اردبیل
تبدیل شهرستان گرمی به قطب تولید شیرآلات ساختمانی کشور 26 آذر 1399
مديرعامل شهرك های صنعتی استان اردبيل خبر داد::

تبدیل شهرستان گرمی به قطب تولید شیرآلات ساختمانی کشور

مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبيل گفت: با توجه به تامين زيرساخت ها و مشوق های ارائه شده به سرمایه گذاران، شهرستان گرمی به قطب توليد شيرآلات کشور تبديل شده است.

آماده‌سازی فاز سوم شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل با مساحت 200 هکتار 10 آبان 1399
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان:

آماده‌سازی فاز سوم شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل با مساحت 200 هکتار

شیوا بیان- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: آماده سازی فاز سوم شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل با مساحت 200 هکتار آغاز شده است.

تسریع در روند ایجاد شهرک‌ها عامل اصلی افزایش سرمایه‌گذاری‌ 12 مهر 1399
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل عنوان کرد؛

تسریع در روند ایجاد شهرک‌ها عامل اصلی افزایش سرمایه‌گذاری‌

شیوا بیان- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: با تسریع در روند ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، میزان سرمایه گذاری‌ها در استان افزایش خواهد یافت.