شرکت گاز اردبیل
تمهیدات شرکت گاز استان اردبیل برای فصل زمستان 10 آبان 1401

تمهیدات شرکت گاز استان اردبیل برای فصل زمستان

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: با تمهیدات انجام گرفته آمادگی کامل برای عبور از فصل زمستان را داریم.

امسال افت فشار و قطعی گاز در اردبیل نخواهیم داشت 09 مهر 1399
سرادر اسماعیلی:

امسال افت فشار و قطعی گاز در اردبیل نخواهیم داشت

شیوا بیان- مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: به دلیل اقدامات انجام شده در سطح استان امسال شاهد افت فشار و قطعی گاز نخواهیم بود.