شعبانی خاوری
اجرایی شدن ۵۰ درصد از پروژه های طرح ملی ابرار در استان اردبیل 14 آبان 1399
خاوری مطرح کرد:

اجرایی شدن ۵۰ درصد از پروژه های طرح ملی ابرار در استان اردبیل

اردبیل- سرپرست معاونت راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای گفت: ۵۰ درصد از پروژه‌های طرح ملی ابرار در استان اردبیل انجام شده است.