شهرستان اردبیل
۶۰۰ کارگاه تولیدی در شهرستان اردبیل تسهیلات دریافت می‌کنند 17 آبان 1401
فرماندار اردبیل گفت:

۶۰۰ کارگاه تولیدی در شهرستان اردبیل تسهیلات دریافت می‌کنند

طی امسال ۶۰۰ کارگاه تولیدی در شهرستان اردبیل تسهیلات دریافت می‌کنند.

۶۶ درصد جمعیت واجد شرایط شهرستان اردبیل دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند 08 اسفند 1400

۶۶ درصد جمعیت واجد شرایط شهرستان اردبیل دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند

فرماندار اردبیل در بازدید از مراکز تزریق واکسن کرونای شهرستان اردبیل اظهار داشت: تاکنون ۹۳ درصد جمعیت واجد شرایط شهرستان اردبیل دز اول و دز دوم۸۳ درصد و ۳۴ درصد دز سوم کرونا را تزریق کرده اند.

اختصاص ۳ میلیارد تومان برای توسعه زیر ساخت‌های ورزشی اردبیل 28 مهر 1399
فرماندار اردبیل خبر داد:

اختصاص ۳ میلیارد تومان برای توسعه زیر ساخت‌های ورزشی اردبیل

شیوا بیان- فرماندار شهرستان اردبیل از اختصاص اختصاص ۳ میلیارد تومان برای توسعه زیر ساخت‌های ورزشی در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه زیر ساخت‌های رشته های مختلف ورزشی در شهرستان اردبیل اولویت جدی ما است.

پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه توانبخشی ایثار اردبیل 28 مهر 1399
فرماندار اردبیل خبر داد؛

پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه توانبخشی ایثار اردبیل

شیوا بیان- فرماندار شهرستان اردبیل از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه توانبخشی ایثار اردبیل با هزینه کرد ۲۳ میلیارد تومان در زیر بنای 14 هزار و 300 متر مربع خبر داد.