شهرک های صنعتی استان اردبیل
استمرار استفاده از ظرفیت کلینیک کسب و کار برای بازفعال سازی واحدهای راکد 25 اردیبهشت 1400
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل خبر داد:

استمرار استفاده از ظرفیت کلینیک کسب و کار برای بازفعال سازی واحدهای راکد

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل گفت: با بازدید میدانی کلینیک کسب و کار استان از چند شهرک صنعتی، مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی احصاء و عارضه یابی گردید.

بسته های جامع بازرگانی و صادراتی به واحدهای تولیدی اردبیل ارائه می شود 26 آبان 1399
توسط شرکت شهرک های صنعتی استان؛

بسته های جامع بازرگانی و صادراتی به واحدهای تولیدی اردبیل ارائه می شود

اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل بسته های حمایتی و آموزشی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان و در بستر فضای مجازی به واحدهای تولیدی ارائه می شود.