شهر گیوی
اصلاح میادین شهر جهت کاهش بار ترافیکی در دستور کار است 02 دی 1399
شهردار گیوی:

اصلاح میادین شهر جهت کاهش بار ترافیکی در دستور کار است

اردبیل- شهردار گیوی از اصلاح برخی میادین شهر در راستای کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور شهروندان در آینده ای نزدیک خبر داد.