شهر
انگیزه رفع تبعیض را دارم / بنای مدیریت شهری اردبیل برپایه ظلم است 03 خرداد 1400
کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر اردبیل:

انگیزه رفع تبعیض را دارم / بنای مدیریت شهری اردبیل برپایه ظلم است

مینا نهامین, کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر اردبیل گفت: با انگیزه کامل برای رفع تبعیض پای به میدان انتخابات گذاشتم تا جلوی تفکر شهروند درجه یک و دو را بگیرم.