شوار
انتقاد شهروندان اردبیلی نسبت به عملکرد ضعیف در برفروبی بجا است / شهرداری از تمامی ارگان‌های امدادرسان درخواست همکاری کند 19 ژانویه 2022
عضو شورای شهر اردبیل:

انتقاد شهروندان اردبیلی نسبت به عملکرد ضعیف در برفروبی بجا است / شهرداری از تمامی ارگان‌های امدادرسان درخواست همکاری کند

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر اردبیل ضمن عذرخواهی از مردم به علت ضعف در برفروبی گفت: شهرداری از تمامی ارگان‌های امدادرسان درخواست همکاری کند.