شورای اسلامی شهر اردبیل
ضرورت انتخاب افراد شایسته در بخش اجرائیات شهرداری / اجرائیات را مقصر تمام درگیری‌ها ندانیم/ استفاده از نیروهای فصلی در این حوزه مناسب نیست 18 شهریور 1400
عضو شورای شهر اردبیل:

ضرورت انتخاب افراد شایسته در بخش اجرائیات شهرداری / اجرائیات را مقصر تمام درگیری‌ها ندانیم/ استفاده از نیروهای فصلی در این حوزه مناسب نیست

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل بر انتخاب افراد شایسته و با اخلاق در بخش اجرائیات شهرداری تاکید کرد.

ایجاد فضای سالم انتخاباتی وظیفه‌ای سنگین بر دوش رسانه 12 خرداد 1400
یادداشت؛

ایجاد فضای سالم انتخاباتی وظیفه‌ای سنگین بر دوش رسانه

با شیوع کرونا امسال انتخابات رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و نامزدان انتخاباتی بیش از گذشته توجه خود را به سمت رسانه معطوف کرده‌اند که در اینجا ایجاد فضای سالم انتخاباتی وظیفه‌ای سنگین بر دوش اهالی رسانه است.