شورای حل اختلاف
بازگشت دوباره زوج عاشق به زندگی پس از سه سال 24 خرداد 1401

بازگشت دوباره زوج عاشق به زندگی پس از سه سال

با تلاش و پیگیری های خارج از وقت اداری اعضای شعبه 32 شورای حل اختلاف استان اردبیل و در راس آن رییس دلسوز این شعبه زوج عاشقی که از سه سال پیش در اختلاف به سر می بردند و در آستانه طلاق بودند به زندگی مشترک خود بازگشتند.