شورای شهر نمین
شورا و شهرداری نمین شفاف و همدل بر محور توسعه و خدمت 07 دی 1399
در گفتگو با شیوا بیان عنوان شد:

شورا و شهرداری نمین شفاف و همدل بر محور توسعه و خدمت

اردبیل- نمین- رئیس شورای اسلامی شهر نمین گفت: همدلی و هم افزایی شورای شهر و شهرداری نمین از عوامل موفقیت در جهت خدمت به مردم و توسعه شهر نمین است.