شیوابیان
می‌خواهم زنده بمانم/ جوسازی علیه غذاریزی به حیوانات شهری 03 بهمن 1400
شیوابیان از مهربانی‌های بی‌منت گزارش می‌دهد؛

می‌خواهم زنده بمانم/ جوسازی علیه غذاریزی به حیوانات شهری

اردبیل- یادداشت- انسان‌های مسئولیت پذیر بر این اعتقادند که حق حیات از بدیهی‌ترین حقوق موجودات خدا بوده و نباید از کمک و غذادهی به حیوانات در شرایط خاص غافل شد.

شورای شهر اردبیل، حکومت پادشاهی نیست! 15 خرداد 1400

شورای شهر اردبیل، حکومت پادشاهی نیست!

دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و اما دو همرزم در یک لیست، حتما جا می‌گیرند!