طرح تابستانه کتاب
تابستانه کتاب ۱۴۰۰ در اردبیل 09 مرداد 1400

تابستانه کتاب ۱۴۰۰ در اردبیل

تابستانه کتاب 1400 در اردبیل از طریق کتابفروشی های عضو طرح، 9 تا 15 مرداد برگزار می شود.