طرح حاج قاسم سلیمانی
بهره مندی ۱۴۶۰ نفر از طرح ناظران سلامت در شهر هیر 08 دی 1399
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اردبیل خبر داد:

بهره مندی ۱۴۶۰ نفر از طرح ناظران سلامت در شهر هیر

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اردبیل گفت: ۱۴۶۰ نفر در قالب ۳۷۱ خانوار از روستاهای توابع شهر هیر از خدمات طرح ناظران سلامت و شهید حاج قاسم سلیمانی جمعیت هلال احمر این شهرستان بهره مند شدند.