طرح هادی روستایی در مشگین شهر
صدور بیش از ۱۵ هزار جلد سند مالکیت روستایی در مشگین‌شهر 10 مرداد 1400
مدیر بنیاد مسکن مشگین شهر خبر داد:

صدور بیش از ۱۵ هزار جلد سند مالکیت روستایی در مشگین‌شهر

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشگین شهر از صدور بیش از 15 هزار جلد سند مالکیت روستایی در شهرستان خبر داد.