طرح هما
پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصدی طرح هما در اردبیل 11 دی 1399
مديرعامل شركت برق استان اردبيل خبر داد:

پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصدی طرح هما در اردبیل

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان اردبيل از پيشرفت بيش از 95 درصدی طرح هما (هوشمندسازی مراكز اتفاقات) در استان اردبيل خبر داد.